ATD - VIERDE WERELD

Vanuit Centrum Kauwenberg nemen we deel aan de bijeenkomsten van de Volksuniversiteit en de overlegvergaderingen van de Volksuniversiteit. De bijeenkomsten van de Volksuniversiteit worden voorbereid in de deelnemende groepen.

In de volksuniversiteit wordt over verschillende thema’s in dialoog gegaan. Mensen spreken vanuit hun ervaringen en krijgen de kans om hun mening te zeggen. Naar gelang het thema worden ook partners en andere mensen uitgenodigd om in gesprek te gaan of mee te denken met mensen met langdurige armoede-ervaring. Tijdens de volksuniversiteit komen we samen met verschillende groepen van ATD vierde wereldbeweging. De voorbereiding v an de volksuniversiteit gebeurt in Kauwenberg.

Het voorbije jaar kwamen we samen rond de volgende thema’s

  Recht op werk /vrijwilligerswerk /zoektocht naar werk.

  Eenzaamheid

  Gezin

Het thema gezin staat ook in onze werking centraal. Tijdens de Volksuniversiteit bespraken we volgende vragen: Welke moeilijkheden ondervind je om als gezin samen te leven? Is opvoeden van kinderen anders dan vroeger? Welke veranderingen zie je? Maak je je daardoor soms zorgen? Voor je eigen kinderen of kleinkinderen of kinderen van anderen?

  ATD-vierdewereld.be