LET'S MOVE - BEWEGEN OP KAUWENBERG

De voorbije jaren had Kauwenberg wekelijks een speelinstuif, waar ouders terecht konden met hun jonge kindjes (tot 3 jaar) voor een ontspannen speelmoment. Tijdens de momenten waarop we met ouders en kinderen aan de slag gingen, merkten we op dat de kinderen nood hebben aan stimulering op vlak van taal en motoriek. Meerdere kinderen ervaren hier moeilijkheden bij; de ouders gaven aan deze bezorgdheid te delen. Samen met de ouders werd hierom beslist een bewegingsschool op te starten. Let's Move! is een bewegingsschool voor kinderen van 1,5 tot 7 jaar oud. Tweewekelijks komen we samen om op speelse wijze onszelf en onze omgeving te leren kennen. Hierbij hebben we extra oog voor de taal- en motorische ontwikkeling van de kinderen. Niet alle kinderen starten op gelijke voet aan hun schoolloopbaan. Om de kans op een gelijke start voor alle kinderen te vergroten, zijn we dan ook met deze bewegingsschool begonnen. Alle kinderen en hun ouders verdienen een eerlijke kans op een positieve levensloop en om dit te bewerkstelligen zetten we ons dan ook optimaal in voor deze gezinnen.

Hoewel er reeds verschillende bewegingsscholen bestaan en met succes ouders en kinderen samen laten bewegen, hebben wij – Centrum Kauwenberg – er specifiek voor gekozen om de mensen naar onze werking komen hier (voorlopig) niet naar door te verwijzen. Dit alles heeft te maken met de kwetsuren die deze mensen hebben opgelopen. De onzekerheid van mensen in armoede zorgt er voor dat zij een enorme stress ervaren als zij naar een onbekende organisatie met onbekende werkers moeten. “Wat gaan ze daar van mij denken? Dat heeft toch geen zin, ze gaan mij daar toch scheef bekijken!” zijn enkele van de zaken die ze aangeven te voelen als zij naar andere organisaties worden doorverwezen.

In 2016 gingen we een samenwerking aan met Universiteit Antwerpen, richting Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie. Gedurende 4 maanden kwamen er drie studenten mee bewegen op zaterdag in het kader van een masterproef. Ze kwamen uittesten welke impact onze bewegingsschool heeft op de motorische en socio-emotionele ontwikkeling van kinderen in armoede. Deze masterproef wordt in het voorjaar 2017 uitgegeven en wij zijn alvast benieuwd naar het resultaat.

 Meer over let's move!