DENKGROEP

Deze groep bestaat uit verschillende mensen die betrokken zijn in de brede waaier van activiteiten, groepen en projecten die Centrum Kauwenberg aanbiedt. De groep komt samen om voorstellen te bedenken en te formuleren betreffende onze werking (veranderingen, nieuwe ideeën, het voorbereiden van activiteiten). Ze brengen niet alleen hun eigen mening en ideeën mee in de groep, maar ook die van de anderen. Deelnemers leren met elkaar in gesprek gaan, overleggen en tot een consensus komen.