JONGEREN

De jongeren vormen een hechte groep, waarbij samenkomen in een veilige ontmoetingsplaats de belangrijkste motivator is. Om de betrokkenheid van de jongeren te stimuleren en te vergroten begonnen we met verschillende ontspanningsactiviteiten. Die boden een laagdrempelige toeleiding naar een evolutie van de groep en de werking. Daarna, in een later stadium, werd vaker gezorgd voor activiteiten die ook aanspraak deden op de verantwoordelijkheden van de jongeren. Daarbij hoort wel een belangrijke kanttekening. Aanspraak doen op verantwoordelijkheden wil niet zeggen dat we allerlei verwachtingen hebben naar de jongeren toe, maar dat we actief op zoek gaan naar hun krachten en kwaliteiten. Op die manier kunnen we van daaruit hun mogelijkheden en noden verkennen om daarmee aan de slag te gaan. Het hoofddoel van zowel de kinder- als de jongerenwerking is immers om de kinderen en jongeren een kans te geven om in groepsverband hun eigen mogelijkheden te ontdekken en te ontplooien om zo tot de ontwikkeling van een positieve identiteit te komen. We vinden het belangrijk de jongeren uit te dagen en te stimuleren. We willen ze de ruimte en de kansen geven om te ontdekken en te ervaren.

In januari 2018 begonnen we met het project 'De Recorbrekers'. Via de burgerbegroting van het district Antwerpen kregen we subsidies om een jaar lang met onze jongeren aan de slag te gaan. De jongeren kozen zelf de invulling van het project en kozen er voor om 5 Antwerpse records te breken: de hoogste pannenkoekentoren, de hoogste overnachting, een levende sjoelbak, het langste frietbakje en het meeste vliegertjes die simultaan in de lucht hangen. Doorheen 2018 komen de jongen tweewekelijks samen om alles voor te bereiden en in elkaar te steken. Ontspanning wordt hierbij zeker niet vergeten! Volg jij graag de jongeren en blijf jij graag op de hoogte van onze recordpogingen? Volg dan zeker hun ongelooflijke facebookpagina!

   De Recordbrekers