KINDER- EN JEUGDWERKING

Naast de werking met volwassenen heeft Centrum Kauwenberg ook een kinder- en jeugdwerking vanaf 2,5 jaar. We geven kinderen uit arme gezinnen de kans om in groepsverband hun eigen mogelijkheden te ontdekken en te ontplooien om zo een positieve identiteit te ontwikkelen. Dit realiseren we vertrekkende vanuit een eigen vrijetijdsaanbod, gekoppeld aan een thematische werking waarbij we elk jaar werken rond een bepaald thema. Net zoals bij de volwassenenwerking willen we hen de kans geven om elkaar te ontmoeten in een sfeer van vertrouwen en gelijkheid. In een veilige omgeving worden aan kinderen zinvolle vrijetijdsbestedingen aangeboden rond spel, ontspanning, ontmoeting en participatie. Daarnaast wordt er met de deelnemers van de kinder- en jeugdwerking ook participatief aan de slag gegaan. De basisbeginselen van een vereniging waar armen het woord nemen zijn met andere woorden ook terug te vinden binnen de kinder-en jeugdwerking.

Met de kinderwerking beogen we de kinderen vanuit een veilige ontmoetingsruimte zo veel mogelijk de kans te geven om een positief zelfbeeld en zelfrespect te ontwikkelen. Daarbij is het belangrijk om zoveel mogelijk verbindend te werken. Het is namelijk zo dat kinderen in armoede vaak een beschadigd fundament hebben en daardoor een stukje binding missen; met hechtingsfiguren, met peers, met hun omgeving en de bredere samenleving, maar zeker ook met zichzelf en met de toekomst. In de kinderwerking moeten deze kinderen een plek krijgen, zichzelf kunnen zijn, zonder dat daarover oordeel geveld wordt; ze moeten zichzelf kunnen ontdekken om aan te kunnen voelen dat zij zelf echt iets kunnen veranderen. Ademruimte bieden en een klimaat scheppen waarin onderling steun en kracht kan gevonden worden en hun leefwereld verruimen zijn onze belangrijkste doelen.

Centrum Kauwenberg is een gezinswerking. Daarom vinden we het belangrijk dat er een wisselwerking is tussen de kinder- en jeugdwerking en de volwassenenwerking. We vinden het heel waardevol dat de ouders betrokken zijn bij de projecten en activiteiten en dat ze weten wat er leeft in de verschillende groepen. Dit kan op verschillende manieren. Er zijn informatiemomenten voor de ouders en toonmomenten die door de ouders ondersteund worden: de ouders helpen bij voorbereidingen, de uitvoering en de opruim. Verder is er ook veel ruimte voor individueel contact met de ouders voor en na de werking en tijdens huisbezoeken.Wekelijks komen de kinderen (tussen 2,5 en 14 jaar) samen op woensdagnamiddag. Er worden allerlei leuke en creatieve activiteiten gedaan in verschillende leeftijdsgroepen. Daarnaast wordt in deze groepen ook inhoudelijk en thematisch gewerkt. We proberen ook steeds samen te werken met andere verenigingen of organisaties in het Antwerpse.

  Meer projecten van de Kinderwerking