LAGEDREMPELACTIVITEITEN

Generatiearmen hebben doorgaans al vele negatieve ervaringen gehad met allerlei hulpverleningsinstanties en zijn daardoor heel wantrouwig. Daarom kiest Centrum Kauwenberg voor een zo laag mogelijke drempel. Mensen nemen deel aan allerlei informele en ontspannende activiteiten zonder verplichtingen. Zo leren mensen de werking kennen en kan een vertrouwensband groeien.

 

Instuif

De instuif is een laagdrempelige ontmoetingsplaats, waar informele contacten plaatsvinden en mensen met concrete vragen terechtkunnen. Mensen in armoede komen individueel en kunnen aansluiten bij anderen, bij een groep. Meestal is het begin wel moeilijk, omdat de stap naar een onbekende groep groot is. Daardoor is de instuif een instappoort voor nieuwe mensen; anderen komen om mekaar terug te zien. Sommigen komen heel regelmatig, anderen af en toe. Er is geen enkele verplichting of afhankelijkheidspositie aan verbonden. Van hieruit worden mensen uitgenodigd voor andere activiteiten, vergaderingen of projecten. Mensen brengen elkaar mee door mond aan mond reclame.

 

Huisbezoeken

Huisbezoeken zijn een constante in de werking van centrum Kauwenberg: de armste gezinnen leven geïsoleerd en moeten dus opgezocht worden. De huisbezoeken zijn er om een vertrouwensrelatie op te bouwen met de armsten, om mensen uit te nodigen voor de activiteiten van de werking en voor de groepen, om hun levensverhaal te leren kennen en om in te gaan op specifieke individuele problemen. Of gewoon om aandacht aan mensen te besteden, nieuwe gezinnen op te zoeken of mensen die lang zijn weggebleven terug op te zoeken...

 

Ontspanningsactiviteiten

Vanuit de verschillende groepen worden er regelmatig ontspanningsactiviteiten gepland. Het werkt drempelverlagend als instap naar de groep. Het werkt ook groepsversterkend naar de bestaande groepen.

 

Individuele ondersteuning

Mensen in armoede komen met allerlei vragen rond inkomen, werk, kindergeld, schulden, huisvesting, gezondheid, school, gezinsproblemen, allerlei hulpverleningsinstanties... Meestal gaat het om verschillende problemen samen. Zowel gezinnen die al betrokken zijn bij de werking als nieuwe gezinnen komen regelmatig met deze problemen naar centrum Kauwenberg.

Voor mensen in armoede kan de vraag naar hulp een eerste instap zijn in de werking. Er wordt samen met hen naar een oplossing gezocht. De begeleiding gebeurt niet los van de rest van de werking. Individuele vragen kunnen een eerste en dan blijvender contact zijn met de werking. We merken dat (individuele) hulpverlening in extreme armoedesituaties vaak ontoereikend is.