OUDERGROEP

Elke woensdagnamiddag vindt de oudergroep plaats. Deze ervaringsgroep bestaat uit ouders waarvan de kinderen tijdens de bijeenkomsten deelnemen aan de wekelijkse Kinderclub. Elke woensdagnamiddag vindt de oudergroep plaats. Deze ervaringsgroep bestaat uit ouders waarvan de kinderen tijdens de bijeenkomsten deelnemen aan de wekelijkse Kinderclub. Tijdens de oudergroep op woensdagnamiddag komt het onderwerp 'kinderen' en 'gezin' herhaaldelijk terug.De nood om ervaringen te delen met de andere ouders is vaak groot en ze maken dan ook veelvuldig gebruik van deze wekelijkse samenkomst om de voorbije week te bespreken. Hierbij worden tips en good practices gedeeld, maar worden de ouders ook ontschuldigd. Pas wanneer mensen in generatiearmoede zich ergens veilig voelen, een ontmoetingsplaats hebben waar ze gewoon mogen 'zijn' zonder zich telkens te moeten verantwoorden, zullen zij ook openstaan voor enige vorm van opvoedingsondersteuning. Dit is dan ook wat Centrum Kauwenberg vooropstelt; er wordt getracht een ruimte te creëren van vertrouwen, veiligheid en gastvrijheid, waar niet veroordeeld wordt.

De oudergroep heeft verschillende vormen van activiteiten die steeds terugkomen en elkaar aanvullen, namelijk instuifmomenten, ontspanning, bevraging en vorming.

Tijdens de oudergroep werken we met de methodiek ouderintervisie:

“Ouderintervisie vertrekt van het perspectief van de ouders en wil ouders versterken in hun rol als opvoeder. Het biedt de mogelijkheid om stil te staan bij eigen drijfveren, motivaties, mogelijkheden en belemmeringen in de rol als opvoeder. Ouders ondersteunen elkaar vanuit hun eigen expertise en gaan kwaliteiten onderkennen en uitbouwen (Van Leeuwen, 2013).

"Maar weet je waarvan dat ik bang heb? Ik ga dat eerlijk zeggen. Hier bij het buurthuis vind ik, als ik iets vraag, ik ken de mensen hier, maar ik heb bang dat als ik bij een vreemde ergens ga aankloppen, dat die met het gerecht of dit of dat, of dat die gaan baas spelen over mijn kinderen. En ik ben baas over mijn kinderen. En dat wordt hier heel hard gerespecteerd. Hier komen ze niet moeien tussen uw huishouden" (X., oudergroep)