PROJECTEN KINDERWERKING

Centrum Kauwenberg geeft kinderen uit arme gezinnen de kans om in groepsverband hun eigen mogelijkheden te ontdekken en te ontplooien om zo een positieve identiteit te ontwikkelen. In de kinderwerking moet elk kind een plek krijgen, zichzelf kunnen zijn, zonder dat daarover een oordeel geveld wordt. We werken rond zelfbewustzijn (bv. wat zijn mijn talenten?) en inspraak (bv. wat wil ik?). Dit heeft een positieve invloed op het zelfvertrouwen en eigenwaarde. De kinderen voelen hierdoor dat zij zelf iets kunnen veranderen en meetellen. We bieden ademruimte, scheppen een klimaat waarin onderling steun en kracht kan gevonden worden en verruimen hun leefwereld.

Neem hier een kijkje Kinderwerking centrum kauwenberg!

 

  • THEMA CULTUUR

    In het eerste deel van de themawerking cultuur, in januari , maakten we kennis ...  • CIRCUS K!

    Circus K! ontstond uit een sociaal circusproject van Centrum Kauwenberg ...