STARTDAG 2019

In september na de vakantie wordt iedereen van Kauwenberg door de denkgroep uitgenodigd om het voorbije half jaar te evalueren en mee te plannen voor de volgende maanden en het volgende jaar. Het is ook een manier om mensen te ontmoeten die je nog niet kent. Met de denkgroep plannen en bespreken we het programma van deze dag. Dit jaar werden de verschillende projecten en groepen voorgesteld. Het doel was om een zicht te krijgen over de hele werking, want niet iedereen zit in dezelfde groep. De vraag is hoe kunnen we zorgen voor meer inspraak zowel in de projecten als in de dagelijkse werking van Kauwenberg. En hoe gaan we in dialoog met beleid over thema’s waar we aan werken (de digitale kloof, gezin,…) Het waren boeiende gesprekken in de verschillende groepen.Daarnaast is dit een dag waar jong en oud elkaar ontmoeten. De startdag wordt steeds afgesloten met een gezamenlijk spel in de namiddag.