STUDIEDAG BUDGET IN ZICHT

Eind 2011 werd het CAW aangezocht om een samenwerkingsverband op te zetten in het kader van de bestrijding van schuldenlast. Samen met de OCMW's, en in nauw overleg met de erkende verenigingen waar armen het woord nemen en andere relevante middenveldpartners, leggen zij zich toe op het ontwikkelen van acties met betrekking tot preventie van schuldenlast, hervalpreventie en kwaliteitsverbetering van de bestaande schuldhulpverlening... Ze verbinden zich met alle partners van het samenwerkingsverband tot volgende missie: De missie van BudgetInZicht regio Antwerpen is om een sterk kennis-en actienetwerk te zijn in de Antwerpse regio dat schuldenlast voorkomt en duurzaam verhelpt. Centrum Kauwenberg is één van deze partners en zetelt in de stuurgroep van Budget In Zicht.

Op 18 mei 2017 vond er een dialoogmoment plaats tussen maatschappelijk werkers van OCMW, CAW en mensen die in armoede leven. Tijdens dit moment stond de dialoog tussen werkers en ervaringsdeskundigen centraal om de kloof in de verwachtingen en vooroordelen ten opzichte van elkaar te dichten. Deze kloof is natuurlijk niet volledig gedicht maar dit respectvol dialoogmoment bracht beide partijen wel op een menselijke manier dichter bij elkaar.