VOLWASSENENWERKING

Centrum Kauwenberg heeft een uitgebreide werking met volwassenen. Het woord "met" is niet toevallig gekozen: het is geen werking "voor" mensen in armoede, maar een werking "met" mensen in armoede en andere mensen.

Mensen die in armoede leven vinden het belangrijk om samen te komen en zich te organiseren, zodat ze als groep en als individu een plaats kunnen innemen in de samenleving. Naarmate mensen samenkomen in groep ontwikkelen ze kracht om individueel verder te komen. Wie generaties lang werd uitgesloten en vooral probleemgerichte aandacht kreeg, heeft in eerste instantie nood aan positieve aandacht en waardering. Naarmate zij een meer positieve identiteit ontwikkelen, kunnen zij de energie vinden om zelf iets aan hun situatie te veranderen. Schaamte en een negatief zelfbeeld maken plaats voor identiteit en zelfvertrouwen. Naast de mogelijkheid tot ontmoeting is er een ruim aanbod aan activiteiten (praatgroepen, uitstappen,...) die een aanzet zijn om armoede in haar verschillende facetten en op verschillende levensdomeinen tegen te gaan.