JONGERENPROJECT VRIJDAG VRIJE DAG

Dit jaar zijn we gestart met een nieuw jongerenproject: Vrijdag, vrije dag! We vertrekken vanuit het idee dat alle jongeren recht hebben op ontspanning en een positieve vrije tijd. Samen ontdekken we de stad en het vrijetijdsaanbod voor jongeren. We testen deze vrijetijdsactiviteiten uit op basis van een aantal zelfgekozen criteria m.a.w. wat vinden jongeren belangrijk, aantrekkelijk,… in een activiteit? Maar ook haalbaarheid is een criterium waar we veel nadruk op leggen: welke drempels ervaren jongeren rond het vrijetijdsaanbod? Doorheen het project verzamelen we alle ervaringen en bevindingen.

Afgelopen vrijdag werd er volop gebrainstormd en onderzocht welke verschillende activiteiten we dit jaar zullen uittesten. Dit project is mogelijk dankzij de   Burgerbegroting van het district Antwerpen.