Over Centrum Kauwenberg

Centrum Kauwenberg vzw is een organisatie op vlak van armoedebestrijding. De organisatie is erkend als vereniging waar armen het woord nemen en als jeugdwelzijnswerk. Gezinnen in generatiearmoede worden hier samengebracht in een emanciperend groepsverband. Armoede is een onrecht, geen noodlot.

Centrum Kauwenberg is een organisatie voor armoedebestrijding. De werking brengt mensen in armoede en andere mensen samen en draagt zo bij tot de bestrijding van armoede vanuit de ervaring van de mensen zelf. In Centrum Kauwenberg komen zowel volwassenen en kinderen in armoede samen. Ons hoofddoel is het wegwerken van sociale uitsluiting van mensen die in armoede leven. De werking is er op gericht mensen mondiger en sterker te maken en hen te betrekken in het verenigings- en culturele leven. We proberen armoede ook kenbaar te maken en maatschappelijke structuren te veranderen. De kinderwerking heeft tot doel de kinderen en jongeren van arme gezinnen de kans te geven om in groepsverband hun eigen mogelijkheden te ontdekken en te ontplooien om zo een positieve identiteit te ontwikkelen.

CORONA MAATREGELEN

 

 
RECENTE ACTIVITEITEN
PROJECTEN

Neem een kijkje van alle nieuwtjes rond deze projecten!

 • PROJECTEN GEZIN

  Opvoedingsondersteuning maakt deel uit van een breder concept, dat gezinsondersteuning wordt genoemd. Bij gezinsondersteuning wordt er gefocust op meerdere domeinen ...


 • PROJECTEN KINDERWERKING

  Centrum Kauwenberg geeft kinderen uit arme gezinnen de kans om in groepsverband hun eigen mogelijkheden te ontdekken en te ontplooien om zo een positieve identiteit ...


 • DE RECORDBREKERS

  In januari 2018 begonnen we met het project 'De Recorbrekers'. Via de burgerbegroting van het district Antwerpen kregen we subsidies om een jaar lang met onze jongeren ...


 • VRIJDAG VRIJE DAG

  Dit jaar zijn we gestart met een nieuw jongerenproject: Vrijdag, vrije dag! We vertrekken vanuit het idee dat alle jongeren recht hebben op ontspanning en een ...

 • E-INCLUSIE

  Op vrijdag 21 april 2017 zette de computerklas van Centrum Kauwenberg haar deuren open onder de noemer van een grote samenkomst om de vernieuwde en ...

MET DE STEUN VAN