GEZINSWERKING

Centrum Kauwenberg is een gezinswerking. Het is één van de weinige verenigingen waar armen het woord nemen met een werking van 0 tot 99 jaar. Er is een constante wisselwerking tussen de kinder- en jeugdwerking en de volwassenwerking die maakt dat opvoedingsondersteuning een steeds weerkerend thema is dat als heel belangrijk wordt ervaren.

Regelmatig wordt een ontspannende gezinsactiviteit georganiseerd. Zo hebben we ons jaarlijks Sinterklaasfeest, een nieuwjaarsreceptie, onze familiedag Heibrand, maar gaan we ook wel eens op uitstap naar de zoo,… Samen met het gezin iets doen is belangrijk. De voortdurende druk en de stress die een leven in armoede met zich meebrengt weegt ook op het gezinsleven en voor ontspanning en vakantie is er dan geen plaats. Door onze samenwerking met het Steunpunt Vakantieparticipatie geven we onze gezinnen de mogelijkheid om er samen eens op uit te trekken.

Gezinsondersteuning

Het thema opvoeding zit verweven in de werking van Centrum Kauwenberg. In de (vrouwen)groepen komen thema's als gezin, kinderen, het gemis van een gezin, familie, ouders die je nooit gekend hebt, kinderen die je niet zelf hebt opgevoed, veel ter sprake als mensen over hun leven vertellen. Ouders willen dat hun kinderen het beter hebben dan dat zij zelf hebben gehad, maar weten niet altijd hoe ze dit moeten aanpakken.

Er leven bij de gezinnen veel opvoedingsvragen. Het spreken over opvoeding, hoe moeders met hun kinderen omgaan, wat de verwachtingen zijn, wat de problemen en moeilijkheden zijn, werkt zeker ondersteunend en brengt een vormingsproces op gang. Daarnaast willen ouders ook meer ingaan op vragen die steeds terugkomen (bijv. moeilijke tieners, te veel verwennen, straffen, nee zeggen tegen je kind). We vragen dan een deskundige om hierover te komen spreken, wat nieuwe perspectieven opent. Ook horen ouders de ruimere context van opvoeding in de samenleving, in de zin dat opvoedingsproblemen niet enkel voorkomen bij gezinnen in armoede. De vorming helpt ook om ouders met opvoedingsproblemen de stap te laten zetten naar professionele hulp. Dit is niet altijd evident, zeker niet voor mensen in armoede.

    Neem zeker eens een kijkje in ons dossier Samen sterk